پمپ تزریق

پمپ تزریق

شرکت ETATRON ایتالیا یکی از با سابقه ترین و شناخته شده ترین شرکت های تولید انواع پمپ تزریق مواد شیمیایی در جهان می باشد.

از دوزینگ پمپ ETATRON جهت تزریق انواع مواد شیمیایی در صنایع ضدعفونی و تصفیه آب استفاده می شود.

توضیحات

پمپ تزریق

توضیحات محصول


شرکت ETATRON ایتالیا یکی از با سابقه ترین و شناخته شده ترین شرکت های تولید انواع پمپ تزریق مواد شیمیایی در جهان می باشد.

از دوزینگ پمپ ETATRON جهت تزریق انواع مواد شیمیایی در صنایع ضدعفونی و تصفیه آب استفاده می شود.یکی از کاربردهای بسیار وسیع دوزینگ پمپ اتاترون در تزریق مواد شیمیایی در سیستم های تصفیه آب صنعتی می باشد ، که عمده مواد تزریقی شامل تزریق کلر ، آنتی اسکالانت ، اسید و متابی سولفیت سدیم می باشد.

شرکت پاسارگاد صیام ارائه دهنده انواع پمپ تزریق اتاترون ایتالیا می باشد.

 

دوزینگ پمپ اتاترون

 

پمپ تزریق ETATRON ایتالیا – سری DLX MA

  • رنج دبی تزریق مواد شیمیایی : 20-1 Lit/hr
  • رنج فشار کاری : 20-3 bar
  • جنس هد : PP
  • جنس دیافراگم : PTFE
  • کاربرد : تزریق کلر ، تزریق سولفات آلومینیوم ، تزریق اسید و آنتی اسکالانت
  • مکان نصب : سری DLX : قابلیت نصب بر روی دیوار
  •                  سری DLXB : نصب بر روی زمین
  • مجهز به شیر یکطرفه ساچمه ای جهت جلوگیری از بازگشت مواد به داخل مخزن

 

ردیف مدل دبی پمپ (Lit/hr) فشار پمپ (bar) جنس هد
1 DLX MA / AD0115 1 15 PP
2 DLX MA / AD0210 2 10 PP
3 DLX MA / AD0507 5 7 PP
4 DLX MA / AD0810 8 10 PP
5 DLX BMA / AD0810 8 10 PP
6 DLX MA / AD1504 15 4 PP
7 DLX MA / AD2003 20 3 PP

 

 

پمپ تزریق ETATRON ایتالیا – سری PKX MAEtatron_PKX_MA

رنج دبی تزریق مواد شیمیایی : 10-2 Lit/hr

رنج فشار کاری : 7-1 bar

جنس هد : PP

جنس دیافراگم : PTFE

کاربرد : تزریق کلر ، تزریق سولفات آلومینیوم ، تزریق اسید و آنتی اسکالانت

مکان نصب : قابلیت نصب بر روی دیوار و زمین

مجهز به شیر یکطرفه ساچمه ای جهت جلوگیری از بازگشت مواد به داخل مخزن

 

ردیف مدل دبی پمپ (Lit/hr) فشار پمپ (bar) جنس هد
1 PKX MA / A0206 2 6 PP
2 PKX MA / A0507 5 7 PP
3 PKX MA / A1001 10 1 PP
4 PKX MA / A0702 7 2 PP

 

 

پمپ تزریق ETATRON ایتالیا – سری DLS MA / BT MA DLS

رنج دبی تزریق مواد شیمیایی : 80-1 Lit/hr

رنج فشار کاری : 20-1 bar

جنس هد : PP

جنس دیافراگم : PTFE

کاربرد : تزریق کلر ، تزریق سولفات آلومینیوم ، تزریق اسید و آنتی اسکالانت

مکان نصب : بر روی دیوار

مجهز به شیر یکطرفه ساچمه ای جهت جلوگیری از بازگشت مواد به داخل مخزن

 

ردیف مدل دبی پمپ (Lit/hr) فشار پمپ (bar) جنس هد
1 DLSMA / AD0110 1 10 PP
2 DLSMA / AD0210 2 10 PP
3 DLSMA / AD0220 2 20 PP
4 DLSMA / AD0520 5 20 PP
5 DLSMA / AD0510 5 10 PP
6 DLSMA / AD0515 5 15 PP
7 DLSMA / AD1005 10 5 PP
8 DLSMA / AD1007 10 7 PP
9 DLSMA / AD1010 10 10 PP
10 DLSMA / AD1505 15 5 PP
11 DLSMA / AD2005 20 5 PP
12 DLSMA / AD3004 30 4 PP
13 DLSMA / AD5003 50 3 PP
14 DLSMA / AD8001 80 1 PP

 

 

پمپ تزریق ETATRON ایتالیا – سری DLS2 MAEtatron-DLS2-MA

دارای دو پمپ تزریق بر روی یک دستگاه

رنج دبی تزریق مواد شیمیایی : 20*2-5*2 Lit/hr

رنج فشار کاری : 10-5 bar

جنس هد : PP

جنس دیافراگم : PTFE

کاربرد : تزریق کلر ، تزریق سولفات آلومینیوم ، تزریق اسید و آنتی اسکالانت

مکان نصب : بر روی دیوار

مجهز به شیر یکطرفه ساچمه ای جهت جلوگیری از بازگشت مواد به داخل مخزن

 

ردیف مدل دبی پمپ (Lit/hr) فشار پمپ (bar) جنس هد
1 DLS2 MA5-10 5*2 10 PP
2 DLS2 MA10-10 10*2 10 PP
3 DLS2 MA20-10 20*2 5 PP

 

پمپ تزریق ETATRON ایتالیا – سری PB MA

رنج دبی تزریق مواد شیمیایی : 20-4 Lit/hr

رنج فشار کاری : 20-5 bar

جنس هد : PP

جنس دیافراگم : PTFE

کاربرد : تزریق کلر ، تزریق سولفات آلومینیوم ، تزریق اسید و آنتی اسکالانت

مکان نصب : بر روی زمین و صفحات افقی

مجهز به شیر یکطرفه ساچمه ای جهت جلوگیری از بازگشت مواد به داخل مخزن

 

ردیف مدل دبی پمپ (Lit/hr) فشار پمپ (bar) جنس هد
1 PB MA 4-20 4 20 PP
2 PB MA 10-7 10 7 PP
3 PB MA 10-10 10 10 PP
4 PB MA 20-5 20 5 PP

 

پمپ تزریق ETATRON ایتالیا – سری HF MAHF

رنج دبی تزریق مواد شیمیایی : 100-60 Lit/hr

رنج فشار کاری : 4-2 bar

جنس هد : PP

جنس دیافراگم : PTFE

کاربرد : تزریق کلر ، تزریق سولفات آلومینیوم ، تزریق اسید و آنتی اسکالانت

مکان نصب : بر روی زمین و صفحات افقی

مجهز به شیر یکطرفه ساچمه ای جهت جلوگیری از بازگشت مواد به داخل مخزن

 

ردیف مدل دبی پمپ (Lit/hr) فشار پمپ (bar) جنس هد
1 HF 60-4 60 4 PP
2 HF 100-2 100 2 PP

 

 

پمپ تزریق ETATRON ایتالیا – سری E ONEeOne_MF

رنج دبی تزریق مواد شیمیایی : 30-1 Lit/hr

رنج فشار کاری : 12-5 bar

جنس هد : PVDF

جنس دیافراگم : PTFE

کاربرد : تزریق کلر ، تزریق سولفات آلومینیوم ، تزریق اسید و آنتی اسکالانت

مکان نصب : بر روی زمین و صفحات افقی

مجهز به شیر یکطرفه ساچمه ای جهت جلوگیری از بازگشت مواد به داخل مخزن

 

ردیف مدل دبی پمپ (Lit/hr) فشار پمپ (bar) جنس هد
1 EONE BASIC0210 2 10 PVDF
2 EONE BASIC0210 5 7 PVDF
3 EONE BASIC0210 1 10 PVDF
4 EONE BASIC0210 8 10 PVDF
5 EONE BASIC0210 10 12 PVDF
6 EONE BASIC0210 15 5 PVDF
7 EONE BASIC0210 20 7 PVDF
8 EONE BASIC0210 20 5 PVDF

 

پمپ های تزریق هوشمند ETATRON ایتالیا با خروجی 20-4 میلی آمپر

 

ردیف مدل دبی پمپ (Lit/hr) فشار پمپ (bar) جنس هد
1 E POOL PH 2 2 ………..
2 E POOL PH 3 3 ………..
3 EONE PLUS 0310 3 10 PVDF
4 EONE PLUS 1012 10 12 PVDF
5 EONE PLUS 2005 20 5 PVDF
6 EONE PLUS 3005 30 5 PVDF
7 BT PH-RX-CL/M 2 10 PP
8 BT PH-RX-CL/M 8 10 PP
9 BT PH-RX-CL/M 10 10 PP
10 BT PH-RX-CL/M 20 5 PP
11 BT PH-RX-CL/M 50 3 PP
12 PKX-CC 5-5 5 5 PP
13 DLS-CC 10-10 10 10 PP
14 DLS-CC 20-5 20 5 PP
15 DLS-PH 10 10 PP
16 DLS-PH 20 5 PP
17 MY POOL-PH 1 3 PP
18 MY POOL-PH 3 3 PP
19 MY POOL-RX 1 3 PP
20 MY POOL-RX 3 3 PP

 

 

پمپ تزریق دیافراگمی ETATRON ایتالیا – سری DIAPHRAGMDIAPHRAGM

رنج دبی تزریق مواد شیمیایی : 403-4 Lit/hr

رنج فشار کاری : 14-2.5 bar

جنس هد : PP , PVC , SS 316L

کاربرد : تزریق کلر ، تزریق سولفات آلومینیوم ، تزریق اسید و آنتی اسکالانت

مجهز به شیر یکطرفه ساچمه ای جهت جلوگیری از بازگشت مواد به داخل مخزن

ردیف مدل دبی پمپ (Lit/hr) فشار پمپ (bar) جنس هد
1 AD004CA 4 10 PP
2 AD008CA 8 10 PP
3 AD0010CA 10 14 PP
4 AD0016CA 16 14 PP
5 AD0027CA 27 14 PP
6 D0027BA 27 10 PVC
7 AD0033CA 33 14 PP
8 D0037BA 37 10 PVC
9 D0048BA 48 11 PVC
10 AD0051CA 51 11 PVC
11 D0060BA 60 11 PVC
12 AD0084CA 84 6 PP
13 AD0098CA 98 6 PP
14 AD0098CA 98 10 PP
15 AD0103CA 103 9.5 PP
16 AD0104CA 104 6 PP
17 AD0124CA 124 5 PP
18 BD0135BA 135 10 PVC
19 BD0158BA 158 8 PVC
20 BD0257BA 257 7.5 PP
21 BD0257BA 257 6 PVC
22 BD0300BA 300 5 PVC
23 D0311BA 311 5 PVC
24 BD0330BA 330 5.5 PVC
25 BD0403BA 403 2.5 PVC
26 AD0010AA 10 14 SS 316L
27 AD0016AA 16 14 SS 316L
28 AD0027AA 27 14 SS 316L
29 AD0030AA 30 11 SS 316L
30 AD0048AA 48 11 SS 316L
31 AD0051AA 51 11 SS 316L
32 D0058AA 58 7 SS 316L
33 AD0060AA 60 11 SS 316L
34 D0072AA 72 7 SS 316L
35 D0096BA 96 7 SS 316L
36 AD0104AA 104 6 SS 316L
37 BD0158AA 158 8 SS 316L
38 BD0257AA 257 6 SS 316L

 

 

پمپ تزریق پیستونی ETATRON ایتالیا – سری PISTONPISTON

رنج دبی تزریق مواد شیمیایی : 1027-5 Lit/hr

رنج فشار کاری : 25-5 bar

جنس هد : PVC , SS 316L

کاربرد : تزریق کلر ، تزریق سولفات آلومینیوم ، تزریق اسید و آنتی اسکالانت

مجهز به شیر یکطرفه ساچمه ای جهت جلوگیری از بازگشت مواد به داخل مخزن

ردیف مدل دبی پمپ (Lit/hr) فشار پمپ (bar) جنس هد
1 AP006BA 6 10 PVC
2 0P0005BA 5 10 PVC
3 0P00010BA 10 10 PVC
4 AP0011BA 11 10 PVC
5 AP0018BA 18 10 PVC
6 BP0220BA 22 10 PVC
7 AP0044BA 44 10 PVC
8 AP0046BA 46 10 PVC
9 2P0037BP 37 10 PVC
10 AP0039BA 39 10 PVC
11 AP0039BA 39 13.5 PVC
12 AP0046BA 46 10 PVC
13 P0060BA 60 10 PVC
14 AP0064BA 64 10 PVC
15 P0072BA 72 10 PVC
16 P0073BA 73 10 PVC
17 BP0088BA 88 10 PVC
18 BP0103BA 103 10 PVC
19 BP0158BA 158 8 PVC
20 BP0158BA 158 10 PVC
21 BP0158BA 158 16 PVC
22 BP0220BA 220 10 PVC
23 P0255BA 255 5 PVC
24 P0256PA 256 10 PVC
25 P0312BA 312 8 PVC
26 P0330BA 330 10 PVC
27 P0411BA 411 10 PVC
28 BP0431BA 431 9 PVC
29 P0431BA 431 10 PVC
30 BP0503BA 503 10 PVC
31 P0513BA 513 5.5 PVC
32 P0770BA 770 10 PVC
33 P1027BA 1027 6.5 PVC
34 AP0006AA 6 20 SS 316L
35 AP0011AA 11 20 SS 316L
36 BP0014AA 14 25 SS 316L
37 AP0022AA 22 20 SS 316L
38 BP0024AA 24 25 SS 316L
39 AP0039AA 39 13.5 SS 316L
40 P0060AA 60 12 SS 316L
41 AP0064AA 64 10 SS 316L
42 P0072AA 72 10 SS 316L
43 P0077AA 77 10 SS 316L
44 BP0088AA 88 20 SS 316L
45 BP0103AA 103 18 SS 316L
46 BP0158AA 158 9 SS 316L
47 P0158AA 158 11 SS 316L
48 BP0158AA 158 16 SS 316L
49 BP0220AA 220 16 SS 316L
50 BP0251AA 251 19 SS 316L
51 BP0256AA 256 13 SS 316L
52 P0312AA 312 8 SS 316L
53 BP0431AA 431 16.5 SS 316L
54 BP0503AA 503 14.5 SS 316L
55 P0770AA 770 8 SS 316L

 

 

پمپ تزریق پریستالتیک ETATRON ایتالیا – سری PERISTALTIC

رنج دبی تزریق مواد شیمیایی : 100-1 Lit/hr

رنج فشار کاری : 3-1 bar

دارای تکنولوژی تزریق پیوسته

کاربرد : تزریق کلر ، تزریق سولفات آلومینیوم ، تزریق اسید و آنتی اسکالانت

مکان نصب : قابلیت نصب بر روی دیوار

مجهز به شیر یکطرفه ساچمه ای جهت جلوگیری از بازگشت مواد به داخل مخزن

 

ردیف مدل دبی پمپ (Lit/hr) فشار پمپ (bar)
1 B3V 12-1 12 1
2 B3V 4-3 4 3
3 BH3-V 100-1.5 100 1.5
4 BH 1-3 1 3
5 BH 2-2 2 2
6 BH 4-3 3 2
7 BH 6-1 6 1
8 BH 30-1 30 1
9 BH 40-1 40 1
10 BH 65-1 65 1
11 BH 100-1 100 1

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پمپ تزریق”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *