ممبران صنعتی FILMTEC

ممبران صنعتی FILMTEC

ممبران FILMTEC‌ محصول كمپانی DOW یک شركت معتبر آمریكایی می باشد که در زمینه ی تولید انواع مواد شیمیایی، ممبران ها، رزین ها، كاتالیست ها و … فعالیت می كند و یكی از بزرگترین شركت های تولید كننده ی ممبران در دنیا می باشد. ساخت انواع ممبران های اسمز معكوس، نانو فیلتراسیون، الترافیلتراسیون و … گوشه ای از محصولات این شركت می باشد.

ممبران های FILMTEC در اندازه های ۴ و ۸ اینچ و در انواع مختلف خانگی، آب لب شور و دریایی موجود می باشد.

توضیحات

ممبران صنعتی FILMTEC

توضیحات

ممبران صنعتی FILMTEC‌ محصول كمپانی DOW یک شركت معتبر آمریكایی می باشد که در زمینه ی تولید انواع مواد شیمیایی، ممبران ها، رزین ها، كاتالیست ها و … فعالیت می كند و یكی از بزرگترین شركت های تولید كننده ی ممبران در دنیا می باشد. ساخت انواع ممبران های اسمز معكوس، نانو فیلتراسیون، الترافیلتراسیون و … گوشه ای از محصولات این شركت می باشد.

ممبران صنعتی FILMTEC برای انواع مصارف خانگی در ظرفیت های  50  ، 75 ، 100 گالن در روز تولید شده و همچنین ممبران صنعتی را در طول های 2.5 ، ۴ و ۸ اینچ تولید می کند .

ممبران صنعتی FILMTEC با توجه به منبع آب ورودی و همچنین TDS آب ورودی به دو دسته کلی ممبران صنعتی لب شور و ممبران صنعتی دریایی تقسیم می شود.

ممبران صنعتی FILMTEC لب شور (Brackish Water) قادر به شیرین سازی آب هایی با TDS<10000 ppm بوده و خود نیز به زیر مجموعه های ممبران فشار پایین (LE & XLE –Series) و همچنین ممبران های ضد گرفتگی (FR –Series) تقسیم می شود.

ممبران های فشار پایین داری درصد حذف نمک پایین تر و قابلیت تولید بالاتری در فشار کاری یکسان با ممبران های معمولی می باشند و در مواردی کاربرد دارند که افزایش میزان تولید بر کیفیت آب تصفیه شده ارجحیت داشته باشد.

ممبران ههای ضد گرفتگی نیز در مقابل گرفتگی ها (Fouling) نسبت به سایر ممبران ها مقاوم تر می باشند.از میان ممبران های لب شور فیلمتک ، مدل BW30-4040 (مدل 4 اینچ)  و مدل BW30-8040 ( مدل 8 اینچ) پر کاربردترین مدل ها می باشند.

 

ممبران صنعتی دریایی  (Sea Water) نیز قادر به شیرین سازی آب هایی با TDS<45000 ppm بوده و علامت اختصاری آن ها با حرف S شروع می شودو  خود نیز به زیر مجموعه های ممبران فشار پایین (LE & XLE –Series) و همچنین ممبران های با درصد حذف نمک بالا (HR –Series) تقسیم می شود.از میان ممبران دریایی فیلمتک نیز ممبران مدل SW30-HRLE400 پرکاربردترین مدل می باشد.

تصفیه آب صنعتی | تصفیه آب | تصفیه آب خانگی

 

 ممبران آب دریا فیلمتک – Sea Water Filmtec Membrane 

 

ردیف

مدل

دبی آب محصول

GPD(m3/d)

فشار تست

Psi(bar)

سایز

میزان درصد

حذف نمک

کاتالوگ

قطر

inch(mm)

طول

inch(mm)

1

Sw30-380

(34) 9.000
(55) 800
(201) 7.9
(1016) 40
99.4
Download

2

SW30-4040

(7.4) 1.950
(55) 800
(99) 3.9
(1016) 40
99.4
Download

3

SW30-8040

(23) 6.000
(55) 800
(201) 7.9
(1016) 40
99.1
Download

4

SW30HRLE-400

(28) 7.500
(55) 800
(201) 7.9
(1016) 40
99.8
Download

5

SW30HRLE-400i

(28) 7.500
(55) 800
(201) 7.9
(1016) 40
99.8
Download

6

SW30HRLE-440i

(31) 8.200
(55) 800
(201) 7.9
(1016) 40
99.8
Download

7

SW30HRLE-4040

(6.1) 1600
(55) 800
(99) 3.9
(1016) 40
99.75
Download

8

SW30HR-320

(23) 6.000
(55) 800
(201) 7.9
(1016) 40
99.75
Download

9

SW30HR-380

(23) 6.000
(55) 800
(201) 7.9
(1016) 40
99.7
Download

10

SW30HRLE-370-34i

(25) 6.700
(55) 800
(201) 7.9
(1016) 40
99.8
Download

11

SW30ULE-400i

(41.6) 11.000
(55) 800
(201) 7.9
(1016) 40
99.7
Download

12

SW30ULE-440i

(45.4) 12.000
(55) 800
(201) 7.9
(1016) 40
99.7
Download

13

SW30XHR-400i

(23) 6.000
(55) 800
(201) 7.9
(1016) 40
99.75
Download

14

SW30XHR-440i

(25) 6.600
(55) 800
(201) 7.9
(1016) 40
99.82
Download

15

SW30XLE-400i

(34) 9.000
(55) 800
(201) 800
(1016) 40
99.8
Download

16

SW30XLE-440i

(31) 8.200
(55) 800
(201) 800
(1016) 40
99.8
Download

ممبران صنعتی FILMTEC

ممبران آب لب شور فیلمتک – Brackish Water Filmtec Membrane 

 

دیف

مدل

دبی آب محصول

GPD(m3/d)

فشار تست

Psi(bar)

سایز

میزان درصد

حذف نمک

کاتالوگ

قطر

inch(mm)

طول

inch(mm)

1

BW30-365

(36) 9.500
(15.3) 225
(201) 7.9
(1016) 40
99.5
Download

2

BW30-400

(40) 10.500
(15.3) 225
(201) 7.9
(1016) 40
99.5
Download

3

BW30-400-34i

(40) 10.500
(15.3) 225
(201) 7.9
(1016) 40
99.5
Download

4

BW30-440i

(43) 11.500
(15.3) 225
(201) 7.9
(1016) 40
99.5
Download

5

BW30-4040

(9.1) 2.400
(10.3) 150
(99) 3.9
(1016) 40
99.5
Download

6

BW30HR-440i

(48) 12.650
(15.5) 225
(201) 7.9
(1016) 40
99.4
Download

ممبران صنعتی FILMTEC

ممبران فشار پایین فیلمتک – Low Pressure Filmtec Membrane 

 

ردیف

مدل

دبی آب محصول

GPD(m3/d)

فشار تست

Psi(bar)

سایز

میزان درصد

حذف نمک

کاتالوگ

قطر

inch(mm)

طول

inch(mm)

1

HRLE-440i

(48)  12.650
(10.3)150
(201) 7.9
(1016) 40
99.5
Download

2

LE-400

(44) 11.500
(10.3) 150
(201) 7.9
(1016) 40
99.3
Download

3

LE-440i

(48) 12.650
(10.3) 150
(201) 7.9
(1016) 40
99.3
Download

4

LE-4040

(9.5) 2.500
(10.3) 150
(99) 3.9
(1016) 40
99.5
Download

5

LP-4040

(11) 2.900
(6.9) 100
(99) 3.9
(1016) 40
99.2
Download

6

XFRLE-400-34i

(44) 11.500
(10.3) 150
(201) 7.9
(1016) 40
99.4
Download

7

XLE-440

(53) 14.000
(10.3) 150
(201) 7.9
(1016) 40
99.0
Download

8

XLE-4040

(9.8) 2.600
(10.3) 150
(99) 3.9
(1016) 40
99.0
Download

ممبران ضد گرفتگی فیلمتک – Fouling Resistant  Filmtec Membrane 

 

ردیف

مدل

دبی آب محصول

GPD(m3/d)

فشار تست

Psi(bar)

سایز

میزان درصد

حذف نمک

کاتالوگ

قطر

inch(mm)

طول

inch(mm)

1

BW30FR-365

(36) 9.500
(15.3) 225
(201) 7.9
(1016) 40
99.5
Download

2

BW30FR-400

(40) 10.500
(15.3) 225
(201) 7.9
(1016) 40
99.5
Download

3

BW30FR-400-34i

(40) 10.500
(15.3) 225
(201) 7.9
(1016) 40
99.5
Download

4

BW30XFR-400-34i

(43) 11.500
(15.3) 225
(201) 7.9
(1016) 40
99.65
Download

5

XFRLE-400-34i

(44) 11.500
(10.3) 150
(201) 7.9
(1016) 40
99.4
Download

ممبران نانوفیلتراسیون فیلمتک – Nanofiltration Filmtec Membrane 

 

ردیف

مدل

دبی آب محصول

GPD(m3/d)

فشار تست

Psi

سایز

میزان درصد

حذف نمک

کاتالوگ

قطر

inch(mm)

طول

inch(mm)

1

NF90-400

(28.4) 7.500
75
(201) 7.9
(1016) 40
95 – 85
Download

2

NF90-2540

(2.6) 680
70
(61) 2.4
(1016) 40
97<
Download

3

NF90-4040

(7.6) 2000
70
(99) 3.9
(1016) 40
97<
Download

4

NF200-400

(30.3) 8.000
70
(201) 7.9
(1016) 40
65 – 50
Download

5

NF-270-400

(47.3) 12.500
70
(201) 7.9
(1016) 40
97.0
Download

6

NF270-2540

(3.2) 850
70
(61) 2.4
(1016) 40
97.0 <
Download

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “ممبران صنعتی FILMTEC”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *